1. Mål og metode

Projektbeskrivelse:

Den 6. oktober åbnede kunstmuseet ARoS dørene for en stort anlagt Edvard Munch-udstilling. Forventningen var, at det blev en af museets største publikumssuccesser og med 148.000 besøgende på udstillingen allerede i midten af december, to måneder før udstillingen lukker, ser den ud til at blive den mest besøgte udstilling i museets historie.
Som event-ejer ønskede ARoS at udforske potentialet i at udnytte sociale medier til dels at skabe et ekstra oplevelseslag knyttet til en bestemt udstilling, dels at udforske potentiale og organisationsbehov i forbindelse med en øget dialogindsats med et udstillingspublikum.

Projektet blev kaldt Mere Munch

Igennem de tre måneder, som projektet har kørt, har vi gennem opdateringer på facebook og vores buzz-koncepter fået lagt et ekstra lag Munch-udstillingen. Gennem vores arbejde har vi gjort os en masse konkrete erfaringer med at arbejde med ARoS’ facebookside, og dette er blevet til en drejebog, som Søren Sønderstrup, webredaktør, og Bjarne Bækgaard, kommunikationschef, på ARoS skal have indsigt i.

Målgruppe:
Den på forhånd givne målgruppe lød så ledes: Spørgsmålet om målgruppe tager udgangspunkt i ARoS ambition om at vise den bedst mulige kunst til flest muligt. Målgruppen er med andre ord: Alle.
En specifik målgruppe for projektet er dog unge i alderen 18-30 år.

Vi lavede vores egen målgruppeanalyse, for at kunne vinkle vores historier mere effektivt. Vores målgruppe var denne: Unge (18-30 år), mænd, kunstinteresserede.

Vores specifikke målgruppe blev ikke den rettesnor for vores opdateringer, som vi havde håbet på. I kampens hede I åbningsdagene, blev der produceret en del historier, som nok faldt noget uden for målgruppen. Men da de første uger var gået, og vi kun var semesterprojektgruppen tilbage blev målgruppen igen en rettesnor for vores opdateringer.

Visionen for projektet: Visionen var at give målgruppen en merværdi på Facebook, og derved øge Aros’ rækkevidde på de sociale medier.

Det var visionen, at projektet skulle øge gæsternes mulighed for at opleve og erkende Munchs kunst som vedkommende og relevant.
Værdien for ARoS vil være at 1. få større gæste-tilfredshed som følge af en optimering af gæstens oplevelsespotentiale 2. Styrke ARoS’ brand som et demokratisk museum for alle. 3. Indhente erfaringer med brug af sociale og andre elektroniske medier i kunstformidlingen. 4. Få flere gæster som følge af øget fokus på imødekommende, fortælle-orienteret formidling i øjenhøjde.

De helt konkrete, målbare målsætninger:
1. Stor gæste-tilfredshed. 2. Forstærket dialog på og øget tilslutning til de sociale ARoS-medier. 3. Flere likes på Facebook. 4. Større rækkevidde på Facebook

Succeskriterierne:
1. Tilfredshed kan måles på de kommentarer, der bliver skrevet på Facebook.
2. Vi vil gerne have ‘taler om dette’ til at ligge stabilt over 1.000
3. Der var lige under 10.000 likes ved projektstart. Vi vil op på 12.000.
4. Vi vil øge og fastholde ARoS’ rækkevidde på Facebook, så siden kontinuerligt når ud til mere end 50.000.

Metoder til måling (jf. kriterier for succes):
Facebooks indsigtsværktøj og analyse af kommentarerne
Vi brugte primært Facebook samt ARoS website, Hootsuite, Instagram, Storify og YouTube  til at forbinde ARoS med målgruppen.

Formidlings- og buzz-koncepter:
A: Udstillingskataloget indeholder fotos af udstillingens hovedværker, og disse ledsages hver især af en QR-kode, som genererer et like på Facebook.
B: Vi producerede et Facebook fotoalbum med fotografier og beskrivelser af udstillingens kunstværker (nogle værker beskrives mere end andre). Også her kan man like det enkelte værk – samt benytte kommentarsporet.
C: Trykning af et lille ark/en flyer som ligger på museet – med beskrivelse af dialog-projektet samt hjælp på bagsiden til at komme i gang med QR-koder.
D: Der er blevet indrettet et Social Media Corner på ARoS, hvor flere plakater gør opmærksom på projektet. En fladskærm er placeret, så gæster, der står i kø, kan få information om, hvordan gæsterne kan få Mere Munch på Facebook. (Der arbejdes på en plakat med QR-koder, der kan hænges op rundt om i byen)
E: Lancering af et “Munch-udstillings-dialogberedskab”. Vi skal fortælle publikum, at museets kunstfaglige personale sidder parat til at lytte, svare og diskutere.
F: Konkurrencer: Vi vil som udgangspunkt lave tre konkurrencer inden jul. Hvis det viser sig, at der er stor opbakning fra brugerne, kan vi overveje at lave flere. (Forslag: Gæt et Munch-citat, hvilket billede vil du vide mere om til ARoS27 Lounge(begrund dit svar), mal/tegn et billede inspireret af Munch)
G: Vi overvåger nettet på alt omkring Munch og bruger Storify til at samle op. Historierne publiceres på Facebook og ARoS’ hjemmeside.
H: Facebook-væggen på ARoS FB-side. Væggen på FB bliver omdrejningspunktet for al omtale af, hvad der sker i Munch-projektet. Det er her projektets puls banker. Publikum skal have at vide, at hvis de vil have fingeren på pulsen i forhold til Munch-udstillingen, så skal de “like” ARoS FB-siden, så de kan følge nyhedsstrømmen. Der udarbejdes løbende en redaktionel produktionsplan med overblik over planlagte opdateringer på FB-væggen.
I: Video/YouTube. Højskolens studerende producerer et flow af video omkring Munch-udstillingen. Det kan fx. være: En “med-oplevelse” omkring Munch i selskab med en anden kunstner, en “kendt” eller en person som har bidraget med interessant input på FB.
J: Assistenter på udstillingen som hjælper publikum med at deltage i dialogen. Som kan være behjælpelige med brug af QR-koder, opsætning af Facebook og smartphone osv. (De første tre uger af projektet)

Redaktionelsktruktur:

De første tre uger: Et hold af studerende, der producerede indhold. To redaktører, der havde det store overblik, samt godkendte historierne. Efter en uheldig post blev Nils Mulvad og Kristian Strøbech nødt til i en periode at læse opdateringer osv. igennem inden publicering.
November og december: Kaspar Ottosen og Thea Berg Johansen producerede indhold (lagde dog ud med en bunke forproduktioner). Vi kørte med en målsætning om at poste en gang om dagen.

Den redaktionelle struktur blev holdt nogenlunde, ikke alle posts kom forbi redaktionen I de første tre uger, men den uheldige post kom fra redaktionen selv. Det lærte os, at være mere opmærksomme på, vores position, som har været mere som kommunikationsmedarbejdere end som journalister. Derudover har vi sørget for at arbejde endnu tættere sammen med kommunikationschef Bjarne Bækgaard, så vi var sikre på, at vi ikke lagde ting på facebook, som stred mod ARoS’ interesser. Det har lært os, at der på facebook er et direkte payof på det man skriver, og at man hurtigt kan komme til at sætte gang I en debat, selvom man ønskede at mane til besindighed.

Målsætningen om at poste hver dag er stort set holdt. Vi overgav de daglige opdateringet til webredktør Søren Sønderstrup I en periode, og det betød, at der ikke blev opdasteret hver dag. Vi har også selv oplevet dage, hvor vi ikke kunne finde på noget, som vi fandt interessant nok til at poste til vores brugere. Det er vores erfaring, at man ved at holde flowet af posts oppe øver ens Total Weekly Reach markant, og at det derfor godt kan betale sig, men det er nok ikke realistisk, at Søren Sønderstup selv vil kunne holde et så højt aktivitetsniveau, når han igen har styringen med ARoS’ facebookside.

Det er vores erfaring, at vi var for mange på projektet i den første del af projektet. Der var ikke forberedt nok arbejde til dem, der var på ARoS-holdet de første tre uger.

Produktionsflow:
For at nå målet om at poste en gang om dagen, arbejdede vi på at lave både små og store ting. Vi  kørte med flere temaer, der skulle gøre det nemmere at lave en post, blandt andet havde vi Ugens Tal. Hver tirsdag skifter Søren S. coverbillede.

Målsætning for responstid de første tre uger: 1) inden for udstillings-åbningstid; en time.
2) Uden for åbningstid; Så hurtigt som muligt, i hvert fald skal der svares på det så snart vi går i gang med næste dags overvågning.

Målsætning for responstid den sidste periode: Her har vi overladt de større spørgsmål til Sørens Sønderstrup og det kunstfaglige personale på ARoS. Det har fungeret fint, og vi har ikke oplevet at folk har rykket for at få svar.

Tidsplan:
Udstillingen kører fra 6. oktober til 17. februar 2013. Fokus er på angst som et gennemgående tema i Munchs kunst. Vi skal være på banen fra begyndelsen af forløbsstart.
De studerendes indsats stopper med eksamen ultimo december.
Vedligeholdese af beredskab i januar-februar 2013: Søren Sønderstrup skal først og fremmest sættes ind i, hvordan vi har kørt facebooksiden, og vi vil i samarbejde med ham vil vi finde ud af, hvad der er realistisk for en enkelt person at køre videre med.

 

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>