2. Arbejdsfordeling

Under hele projektet har vi arbejdet tæt sammen. Når man kun er to i gruppen, er det let, at få tingene til at fungere og få arbejdet fordelt ligeligt i mellem sig! Men Mere Munch har også været et stort projekt, hvor vi med fordel kunne have været et par stykker mere i gruppen.

I de tre uger, hvor vi havde vores 13 medstuderende til at hjælpe os, var det koordineringsmæssige arbejde fordelt i mellem os. Vi havde begge løbende vagter, hvor vi overvågede facebook, ligesom vi også opholdt os på ARoS hver dag for at have et overblik over, hvad vores medstuderende producerede.

Kaspar havde mest fokus på livet på facebooksiden, kommentarer der skulle svares på, og andre mediers dækning af Munch-udstillingen, mens Thea havde styr på alle trådene, så vi har fået dokumenteret alt og samlet op på de historier, der manglede at blive afleveret med mere, samt fået arrangeret møder med ARoS og med de medstuderende.

Da vi blev ladt alene med projektet har fordelingen været sådan, at Thea primært har taget sig af analysearbejde, udarbejdelse af diskursananlyse, argumentanalyse og analyse af brugernes tilfredshed, samt redigering af stillbilleder, mens Kaspar har arbejdet med opsætning af researchsite, google maps, video-redigering, tidslinjen og analysen af vores tal fra facebook.

Derudover har vi hver dag produceret indhold til facebook i form af korte posts og længere indhold til ARoS’ hjemmeside og Youtube-kanal. Denne del af opgaven viste sig at være hårdere, end vi havde regnet med.

Når man som udgangspunkt kun er to mennesker (Søren Sønderstrup opdaterede stadig løbende) til at overvåge Facebook, svare på spørgsmål og samtidig producere indhold, kræver det en del planlægning.

Skriv en kommentar

Du kan anvende følgende HTML HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>